Værd at vide, hvis du vil købe en ejerlejlighed

Lån til køb af ejerlejlighed - Vexa

Der kan være mange informationer at holde styr på, når du står over for at skulle købe en ejerlejlighed. Få her et overblik over, hvad man som køber bør have indsigt i og styr på, før der underskrives en købsaftale.

Er der forskel på køb af ejerlejlighed og hus?

Køb af lejlighed og køb af hus fungerer stort set på samme måde. Der er dog den forskel, at der ofte ikke laves tilstandsrapporter i forbindelse med køb/salg af ejerlejligheder. Årsagen til dette er, at det rent praktisk vil betyde, at der skulle laves en tilstandsrapport for hele ejendommen og alle lejlighederne, hvilket er både en omfattende og omkostningstung proces.

Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på, at når der ikke er lavet en tilstandsrapport, vil forsikringsselskaberne ikke tilbyde ejerskifteforsikringer. Det betyder, at sælger er ansvarlig for fejl og mangler i 10 år. Det er dog sjældent, at køber får gennemført et krav for fejl og mangler, da det ofte er svært i praksis.

 

Tjek salgsopstillingen

Læs salgsopstillingen grundigt igennem og undersøg, om sælgerens foreslåede finansiering er den bedste for dig. Bed ejendomsmægleren lave alternative salgsopstillinger, der viser konsekvenserne af fx andre lån, løbetider, kreditforeninger.

Mægler er primært sælgers rådgiver, og det er derfor en god ide at rådføre sig med en uvildig rådgiver, der kan rådgive og sætte dig grundigt ind i dine muligheder.

 

Grundig gennemgang af hele lejligheden – rådfør dig eventuelt med en byggesagkyndig

Husk at kigge hele ejendommen igennem inden køb. Køber har undersøgelsespligt og kan derfor ikke efterfølgende påberåbe sig fejl og mangler ved ejerlejligheden, som kunne konstateres ved en almindelig besigtigelse - heller ikke selvom du ikke bemærkede manglerne ved besigtigelsen

Benyt en uvildig byggesagkyndig – også selvom der skulle være lavet en tilstandsrapport

Sæt dig grundigt ind i den eventuelle eksisterende tilstandsrapport og anmod byggesagkyndige om et overslag på, hvad eventuelle fejl og mangler vil koste at lave.

 

Vigtige oplysninger og dokumenter fra sælger?

Sælger har oplysningspligt, og du kan derfor gøre krav på følgende dokumenter

 • Offentlig ejendomsvurdering
 • BBR-ejermeddelelse
 • Ejendomsskattebillet og kvitteringer for betaling af det løbende års rater
 • Kommunalt ejendomsoplysningsskema
 • Tingbogsattest
 • Aktudskrifter vedrørende servitutter og andre byrder på ejendommen
 • Kopier af tinglyste pantebreve
 • Aktuel opgørelse af gæld
 • Tinglyste skøde
 • Forsikringspolicer for ejendommen
 • Bygningsattester
 • Tegninger og beskrivelser af ejendommen
 • Vedtægter, regnskab, budget og generalforsamlingsreferater for ejerforeningen
 • Opgørelser vedrørende forbrug af vand, varme, el og gas
 • Ejerlejlighedsskema, der indeholder oplysninger om ejerlejligheden
 • Oplysninger om ejerforeningens økonomi, bygningernes tilstand m.v. Det beløb, du skal stille som økonomisk sikkerhed i forhold til ejerforeningen
 • Tilstandsrapport – hvis der er en

 

Få overblik over forsikringsforhold og ejerforening

Undersøg ejendommens forsikringsforhold.

Vær sikker på at du kan forsikre lejligheden mod angreb af svamp og insekter til normal forsikringspræmie uden forbehold.

Sæt dig grundigt ind i ejerforeningens regler, regnskaber, budgetter og læs eventuelt seneste generalforsamlingsreferater.

 

Få styr på finansiering - indhent lånetilbud

Det er er vigtigt at have styr på finansieringen af boligkøbet, inden der skrives under på en købskontrakt. Undersøg lånemarkedet og indhent gerne flere tilbud.

Ved køb af ejerbolig skal man normalt lægge mindst 5% af købesummen som udbetaling. Det vil sige, at koster ejendommen 1.000.000 kr., skal du lægge mindst 50.000 kr. som udbetaling. I enkelte tilfælde kan det dog også være muligt med en mindre udbetaling.

De fleste vælger at få finansieret købet af deres ejerlejlighed med bank- eller realkreditlån. De senere år er der dog sket en stigning i antallet af bolighandler, hvor der er valgt en alternativ finansieringsløsning i form af et pantebrevslån.

Pantebrevslån fungerer stort set på samme måde som bank- og realkreditlån, hvor der stilles pant i boligen som sikkerhed for lånet.


­Kontakt Vexa - Hør mere om lån til køb af ejerlejlighed og få uforpligtende lånetilbud

Hos Vexa tilbyder vi konkurrencedygtig finansiering af ejerlejlighed på lige fod med banker og realkreditinstitutter. Vores lån lan laves både med fast eller variabel rente, afdragsfrihed i op til 10 år samt løbetid på op til 25 år, alt efter dine behov. Du kan læse mere om lån til køb af ejerlejlighed og starte din låneansøgning her.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.