Lån i din friværdi

Hvad er lån i friværdi?

Lån i friværdi betyder, at man låner en del af en boligs værdi. For at du kan låne i din bolig, kræves det, at der er en værdi, som ikke allerede er belånt, og som kan stilles til sikkerhed (pant) for lånet. Dette er, hvad man i daglig tale kalder friværdi. Friværdien i den pågældende bolig er altså afgørende for, hvor meget det er muligt at låne.

Lån i din friværdiFriværdien beregnes ved at finde værdien af boligen, hvis den skulle sælges i dag fratrukket den gæld, der allerede er optaget i boligen. Din friværdi udregnes således:

Boligens nuværende værdi – den eksisterende gæld i ejendommen = friværdi.

Det er muligt at låne penge i en ejendoms friværdi via Vexa. Dette gælder for alle typer af ejerboliger, andelsboliger, erhvervsejendomme samt fritidshuse herunder sommerhuse og kolonihaver.

Vexa kan som udgangspunkt finansiere op til 95 % af boligens værdi. I nogle tilfælde endda helt op til 100 %.

Ofte vil man fastsætte den sandsynlige salgsværdi ud fra en mæglervurdering, som tager boligmarkedets generelle udvikling samt udviklingen i dit lokalområde i betragtning. Dette er vigtigt at få gjort, da din bolig kan være steget i værdi, siden du købte den, og du dermed har mulighed for at opnå en større friværdi.

Hvis din bolig bliver vurderet til kr. 2.000.000 og du har en gæld på kr. 1.000.000 har du altså en friværdi på kr. 1.000.000, der kan bruges til at realisere dine drømme, indfri anden gæld eller hvad du eller kunne forestille dig.

Som nævnt kan du lån 95 % af din boligs værdi:

95 % af kr. 2.000.000 = kr. 1.900.000

Kr. 1.900.000 – kr. 1.000.000 (eksisterende lån) = kr. 900.000 i nyt lån.

Hvad kan jeg bruge min friværdi til?

Formålet med at optage et lån i friværdien kan være meget forskelligt fra boligejer til boligejer. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge et friværdilån til. Vexa gør sig ikke til smagsdommer over hvad du bruger dine egne penge til.

Mange vælger bl.a. at bruge friværdien i deres bolig til:

  • Renovering og istandsættelse af boligen
  • Omlægning af gæld
  • Bilkøb
  • Rejser
  • Øvrige forbrugsgoder

Beregn dit lån i vores låneberegner

Du lånerKr. 350.000
Ydelse per månedKr. 2.041,67
Besparelse ved omlagt forbrugsgæld pr. årKr. 56.000

Udfyld vores låneansøgning - svar inden for 24 timer

Lån i friværdi til renovering

Ønsker du at renovere eller tilbygge din bolig, og er der en sandsynlighed for en reel værdiforøgelse af boligens værdi, kan der i nogle tilfælde finansieres en renovering ud over boligens nuværende værdi.

Et par tager en pause under ombygning

Særligt i sager, der drejer sig om udvidelser af boligarealet eller renovering af taget, kan der være en mulighed at belåne en ejendom ud over den nuværende friværdi. Som oftest kræver det, at der allerede er en sandsynliggjort friværdi til at dække igangsættelsen af renoveringen, hvorefter der aftales nogle rateudbetalinger, som byggeriet skrider frem.

Dette er en måde, hvorpå långiver sikrer sig, at de penge, der lånes ud over boligens nuværende værdi, bliver brugt til den aftalte renovering, som medfører en værdiforøgelse af ejendommen, og som står til sikkerhed for lånet.

Lån i friværdi til omlægning af gæld

I tilfælde hvor du har opbygget dyr gæld bestående af eksempelvis forbrugslån, kvik-lån, kassekreditlån etc., som typisk har høje renter, kan det være en mulighed at indfri disse lån ved hjælp af et lån hos Vexa. På den måde kan du få flere penge mellem hænderne.

For at indfri anden gæld med et lån hos Vexa kræver det, at du har en friværdi i din ejendom, som kan stilles til sikkerhed for lånet. Der kan derfor opnås en besparelse ved at indfri forbrugsgælden og omlægge til et lån mod sikkerhed i ejendommens friværdi.

Lån i sommerhusets friværdi

Lån til sommerhuse kan på lige vilkår med andre boliger belånes op til 95 procent. Realkreditinstitutter kan normalt maksimalt finansiere op til 60 % af en ejendoms værdi.

Vil du tale med os om et lån i din friværdi?

Vi er altid klar til at hjælpe med gode løsninger til netop din økonomi.

Ring til os på 96 40 90 00 eller send en mail til mail@vexa.dk