Vexa PorteføljeInvest

Vexa PorteføljeInvest_web

Investeringsløsning med høj performance

Vexa PorteføljeInvest er en alternativ investeringsløsning udviklet af Vexa Group A/S. Når du investerer i Vexa PorteføljeInvest, får du ejerskab i en veludviklet succes. Konceptet har i mange år været en velintegreret del af Vexa koncernen og leveret høje afkast af puljen.

Historisk performance i Vexa PorteføljeInvest – Champions in profit 9-12 %

Når du investerer i Vexa PorteføljeInvest, får du ejerskab i en veludviklet succes. Konceptet har i mange år været en velintegreret del af Vexa koncernen og leveret høje afkast af puljen. Højt afkast og lav risiko. Det er enhver investors drøm, og den balance, der altid skal findes når vi taler investering. Det er naturligvis lettere sagt end gjort, for det er nu engang sådan, at risiko og afkast i et eller andet omfang hænger sammen.

Det bliver hurtigt meget individuelt, hvornår man synes, at en investering indeholder den rette balance. I et marked med negativ/lav indlånsrente, i aktiemarkeder, der reagerer atypisk og med

Hvem kan investere med Vexa PorteføljeInvest

Investering med Vexa PorteføljeInvest henvender sig som udgangspunkt til investorer med et minimumindskud på 1,5 millioner, der ønsker en langsigtet investeringsstrategi med en god risikojustering og et godt afkast.

Du kan investere i Vexa PorteføljeInvest for virksomhedsmidler, private midler og også VSO-midler (midler i virksomhedsskatteordninger).

Hvad investerer man i?

Mest af alt minder det om en realkreditobligation. Bag en realkreditobligation er der lån til fast ejendom. For at opnå en spredning er en obligation placeret over mange ejendomme og låntagere, så man ikke er afhængig af én ejendom og én debitor.

Vexa laver ligeledes lån til fast ejendom og dette mod tilsvarende sikkerhed i fast ejendom. Den sikkerhed opnås via et pantebrev i debitors ejendom, akkurat som et realkreditlån. Sikkerhederne placeres i et depot i vores pengeinstitut og bliver samlet set til den pulje af lån i fast ejendom, som man får medejerskab af. Helt efter principperne ved realkreditobligationer får du dermed andel af en pulje, hvor følsomheden er spredt ud på mange debitorer og ejendomme.

Man kan også sige det på en anden måde, nemlig at du investerer i fast ejendom, men uden alt det bøvl, der følger med, hvis du ønsker at købe og administrere en ejendom. Samtidigt spreder du din risiko fra én ejendom til mange.

Hvorfor investere med Vexa PorteføljeInvest?

Vi tilbyder dig adgang til Vexa PorteføljeInvest, hvor du får andel af en udlånsportefølje med sikkerhed i fast ejendom.

Du får et likvidt afkast af din investering, idet hele overskuddet udloddes til den enkelte investor hvert år. Dit afkast er således ikke blot en graf på en skræm, det er penge du kan gå til bageren med.

Mange investerer i fast ejendom ved at købe en udlejningsejendom. Vores holdning er, at man som investor får en langt mere fleksibel investering i fast ejendom via Vexa PorteføljeInvest:

 • Du slipper for al administration
 • Du får en spredning på mange ejendomme fremfor blot en enkelt
 • Dit afkast er væsentligt højere
 • Du får et netværk i form af de øvrige investorer

Kort sagt får du en simpel, yderst transparent og lettilgængelig investering med Vexa PorteføljeInvest. Vi tager os af alt arbejdet og sørger for at holde dig løbende orienteret.

”Er du også til et afkast i niveauet 9-12 %, så kontakt os endelig
for at høre nærmere omkring vores investeringsløsning.”

Kontakt os og hør mere om dine
investeringsmuligheder med Vexa PorteføljeInvest

Jesper Kortbæk Slot

Jesper Kortbæk Slot
Direktør / partner
Telefon:  +45 31 13 70 86

Mail: jesper@vexa.dk

Claus Nordendahl Johansen

Claus Nordendahl Johansen
Investoransvarlig
Telefon:  +45 53 77 70 86

Mail: claus@vexa.dk

Er der en risiko? 

Lad os være ærlige, når det kommer til finansiering er der også risiko. Det vil derfor være væsentligt, at du som investor får tillid til det arbejde Vexa laver både i forbindelse med oprettelse af lånene, men også den løbende administration af lånene som foretages i Vexa. Du vil som potentiel investor altid blive inviteret på besøg i Vexa, hvor du må spørge om alt mellem himmel og jord, og vi vil, indenfor diverse regler, give dig indsigt i alt du måtte ønske.

Kreditkvalitet – for vores egen skyld samt en tryghed for investor. Hvad gennemgår en lånesag før den bliver godkendt:

 • Indledende dialog, forventningsafstemning, afklaring af formål, overordnet økonomi og drøftelse omkring ejendommen.
 • Kunden fremsender det af Vexa ønskede materiale der 100 % kan afdække kundens økonomiske situation. Endvidere undersøges alt offentligt tingængeligt materiale omkring ejendommen.
 • Såfremt kreditbehandlingen danner grundlag for at kunne tilbyde lån aftales en besigtigelse af ejendommen samt et møde med lånsøger. Ud fra dette udfærdiges intern værdiansættelse af ejendommen og kundens betalingsevne og vilje kortlægges. Måtte der være behov for supplement til værdiansættelsen rekvireres relevant mægler hertil.
 • Tilbud og pantebrev udfærdiges og underskrives via MIT-ID/NEM-ID og efter endt tinglysning etableres lånet.
 • Lånet gennemgås og godkendes af vores pengeinstitut forinden oprettelse i depotet.

Ekstra sikkerhedsforanstaltning for Vexa PorteføljeInvest:

 • Alle lån der overdrages til Vexa PorteføljeInvest har været igennem ovenstående kreditbehandling i Vexa.
 • Lån med positiv betalingshistorik kan overdrages.
 • Overdragne sager godkendes på ny af vores bank.

Kort sagt er der opbygget et filter og en procedure der skal sikre, at der etableres en god og økonomisk bæredygtig portefølje, hvor kreditkvaliteten er i orden. Dette til gavn for investorer, vores bank samt Vexa.

Vi ønsker i Vexa langtidsholdbare relationer og mener det skabes bedst ved at levere et godt produkt samt en administration der skaber tryghed og tillid.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.