Vexa PorteføljeInvest

Vexa PorteføljeInvest

Investeringsløsning med højt afkast

Vexa PorteføljeInvest er en alternativ investeringsløsning udviklet af Vexa Group A/S. Når du investerer i Vexa PorteføljeInvest får du ejerskab i en veludviklet succes. Konceptet har i mange år været en velintegreret del af Vexa koncernen og leveret høje afkast af puljen.

Konceptet er nu åbnet for eksterne investorer der her kan anbringe overskydende likviditet og få et på jysk, ret pænt afkast af deres midler.

De første investorer nyder allerede godt af konceptet, men der kan periodevist åbnes for yderligere investorer, i takt med at der er mulighed for at udvide porteføljerne. I andre perioder kan der være lukket for indskud og du kan som investor blive skrevet på venteliste.

Hvad er det man investerer i?

Mest af alt minder det om en realkreditobligation. Bag en realkreditobligation er der lån til fast ejendom. For at opnå en spredning er en obligation placeret over mange ejendomme og låntagere, så man ikke er afhængig af én ejendom og én debitor.

Vexa laver ligeledes lån til fast ejendom og dette mod tilsvarende sikkerhed i fast ejendom. Den sikkerhed opnås via et pantebrev i debitors ejendom, akkurat som et realkreditlån. Sikkerhederne placeres i et depot i vores pengeinstitut og bliver samlet set til den pulje af lån i fast ejendom som man får medejerskab af. Helt efter principperne ved realkreditobligationer for du dermed andel af en pulje, hvor følsomheden er spredt ud på mange debitorer og ejendomme.

Man kan også sige det på en anden måde, nemlig at du investerer i fast ejendom, men uden alt det bøvl der følger med hvis du ønsker at købe og administrere en ejendom. Samtidigt spreder du din risiko fra én ejendom til mange.

Investering24

Er der en risiko? 

Lad os være ærlige, når det kommer til finansiering er der også risiko. Det vil derfor være væsentligt, at du som investor får tillid til det arbejde Vexa laver både i forbindelse med oprettelse af lånene, men også den løbende administration af lånene som foretages i Vexa. Du vil som potentiel investor altid blive inviteret på besøg i Vexa, hvor du må spørge om alt mellem himmel og jord, og vi vil, indenfor diverse regler, give dig indsigt i alt du måtte ønske.

Kreditkvalitet – for vores egen skyld samt en tryghed for investor. Hvad gennemgår en lånesag før den bliver godkendt:

  • Indledende dialog, forventningsafstemning, afklaring af formål, overordnet økonomi og drøftelse omkring ejendommen.
  • Kunden fremsender det af Vexa ønskede materiale der 100 % kan afdække kundens økonomiske situation. Endvidere undersøges alt offentligt tingængeligt materiale omkring ejendommen.
  • Såfremt kreditbehandlingen danner grundlag for at kunne tilbyde lån aftales en besigtigelse af ejendommen samt et møde med lånsøger. Ud fra dette udfærdiges intern værdiansættelse af ejendommen og kundens betalingsevne og vilje kortlægges. Måtte der være behov for supplement til værdiansættelsen rekvireres relevant mægler hertil.
  • Tilbud og pantebrev udfærdiges og underskrives via NEM ID og efter endt tinglysning etableres lånet.
  • Lånet gennemgås og godkendes af vores pengeinstitut forinden oprettelse i depotet.

Ekstra sikkerhedsforanstaltning for Vexa PorteføljeInvest:

  • Alle lån der overdrages til Vexa PorteføljeInvest har været igennem ovenstående kreditbehandling i Vexa.
  • Lån med positiv betalingshistorik kan overdrages.
  • Overdragne sager godkendes på ny af vores bank.

Kort sagt er der opbygget et filter og en procedure der skal sikre, at der etableres en god og økonomisk bæredygtig portefølje, hvor kreditkvaliteten er i orden. Dette til gavn for investorer, vores bank samt Vexa.

Vi ønsker i Vexa langtidsholdbare relationer og mener det skabes bedst ved at levere et godt produkt samt en administration der skaber tryghed og tillid.

Vil du vide mere - kontakt

Er du interesseret i at høre nærmere omkring investering i Vexa PorteføljeInvest, så kontakt Morten Nielsen på 20 21 6850, eller send en mail til morten@vexa.dk

Vi glæder os til snakken og forhåbentligt fremtidigt samarbejde.

Du er naturligvis også velkommen til at tale med eksisterende investorer om deres oplevelse, hvis det kan være medvirkende til at afdække eventuelle spørgsmål.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.