Persondatapolitik for Vexa Group A/S


Indledning

Når du besøger www.vexa.dk accepterer du nærværende cookie- og persondatapolitik.

Vexa Group koncernen, består af følgende virksomheder: Vexa Group A/S, Vexa Ejendomme ApS, Vexa Ejendomslån ApS, Vexa Management ApS og Vexa Ejendomskreditselskab APS

Den dataansvarlige vedr. ejendomslån er Vexa Ejendomskreditselskab ApS, Farvervej 5, 8800 Viborg.

Den dataansvarlige vedr. ejendomme er Vexa Ejendomme ApS, Farvervej 5, 8800 Viborg

I de næste afsnit kan du læse mere om hvilke informationer, der indsamles, hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

Generel bestemmelse om personoplysninger


Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Når du ønsker at ansøge om lån, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig.

Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køn, alder, men kan også være andet.

Som led i vores administration og leverance af vores tjenester, gemmer vi e-mail-kommunikation og chat.

Oplysninger i forbindelse med låneansøgninger

I forbindelse med låneansøgninger har vi brug for oplysninger for at kunne kreditvurdere dig og for at gennemføre vores ydelse til dig. Vi vil derfor bede om identitets- og kontaktoplysninger bede om oplysninger om ejendommen og finansielle oplysninger (herunder oplysninger om indkomst, gæld og formue). Vi kan i den forbindelse indhente personoplysninger om dig fra tredjeparter såsom SKAT. Indhentelse fra tredjeparter kræver din forudgående accept via NemID godkendelse.

Følsomme oplysninger vil blive behandlet, såfremt du har givet os oplysninger herom. Identifikationsoplysninger, herunder billed-ID, cpr-nr. og evt. cvr. nr., som følge af krævet lovgivning vil også blive behandlet. For erhvervskunder behandler vi også oplysninger om ejerkreds, ledelse, tegningsregler og reelle ejere.

Vi vil i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv, disse kilder kan inkludere:
Online kilder, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige,
Offentlige myndigheder, såsom Folkeregisteret, eller CPR-registeret, samt kreditoplysningsbureauer, såsom RKI.

Oplysninger i forbindelse med udlejning

I forbindelse med udlejning har vi brug for oplysninger til oprettelse af lejeforholdet således at gældende lovgivning kan overholdes. Vi vil derfor bede dig om identitets – og kontaktoplysninger.

Vi behandler derudover personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, såsom CPR-registret, CVR-registret, Virk.dk. Vi behandler ligeledes oplysninger fra RKI. Vi kan også behandle oplysninger om kautionister samt nærtstående.

Vi er forpligtet til at behandle en række oplysninger som er nødvendige for at opfylde vores forpligtelse i henhold til hvidvaskningsloven og terrorfinansiering.

Vi behandler derudover dine personoplysninger til brug for løbende administration. De oplysninger, du afgiver, vil blive behandlet fortroligt.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle eller opbevare dem til formålet eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav. Godkendes din ansøgning om lån, vil dine oplysninger blive gemt i den periode, forretningsforholdet består, hvorefter de slettes eller anonymiseres efter maksimalt tre år medmindre andet følger af lovgivning.

Godkendes din ansøgning om lån ikke, vil dine oplysninger blive arkiveret, hvorefter de slettes eller anonymiseres efter maksimalt tre år medmindre andet følger af lovgivning.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Vexa opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vexas sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres primært inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles inden for Vexa Group koncernen og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring.

Ved låneansøgninger videregives dine data til vores partnere.

Vexas partnere og tredjepartstjenesteudbydere skal overholde alle forpligtelser i overensstemmelse med denne datapolitik og de aftaler, vi indgår med dem

Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at levere den tjeneste, du anmoder om, eller at informere dig om andre produkter og tjenester, som vi tilbyder.

Oplysninger kan blive delt med offentlige myndigheder og regeringer, når dette er påkrævet i henhold til love, bestemmelser, juridiske processer eller myndighedsanmodninger med retskraft.

De oplysninger, som du giver os i forbindelse med levering af serviceydelser videregives ikke til tredjepart, medmindre du har givet tilladelse hertil eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger. Anonymiseret data kan videregives til tredjepart.

Hvad er dine rettigheder?

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig og til hvilket formål de behandles, medmindre dette er begrænset i lovgivningen eller interne vurderinger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller begrænset til opbevaring, såfremt de er ukorrekte eller behandles i strid med lovgivningen.

Når Vexa anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål. Du kan framelde dig direkte markedsføring ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail eller kontakte kundeservice.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Kontakt derfor Vexa, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at Vexa behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, er du velkommen til at rette henvendelse. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Kontakt til vexa:

Send en mail til: mail@vexa.dk

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Gør vi dette, vil datoen for ”sidst opdateret” blive rettet nederst på siden. Vi vil ved alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder meddele dig dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Opdatering vil blive foretaget uden varsel.

Sidst opdateret d. 24. maj 2018

[gdpr_privacy_tools]

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.