Privatlivs- og cookiepolitik for Vexa Group A/S

Når du besøger www.vexa.dk accepterer du nærværende privatlivs- og cookiepolitik.

Vexa Group koncernen, består af følgende virksomheder:

 • Vexa Group A/S
 • Vexa Ejendomme ApS
 • Vexa Ejendomslån ApS
 • Vexa Management ApS
 • Vexa Ejendomskreditselskab ApS

Den dataansvarlige vedr. ejendomslån er Vexa Ejendomskreditselskab ApS, Farvervej 5, 8800 Viborg.

Den dataansvarlige vedr. ejendomme er Vexa Ejendomme ApS, Farvervej 5, 8800 Viborg

I de næste afsnit kan du læse mere om hvilke informationer, der indsamles, hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


Privatlivspolitik 

1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Når du ønsker at ansøge om lån, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig.

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan vi hos Vexa Group ApS behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2. ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

Vexa Group koncernen, består af følgende virksomheder: Vexa Group A/S, Vexa Ejendomme ApS, Vexa Ejendomslån ApS, Vexa Management ApS og Vexa Ejendomskreditselskab Ap.

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Vexa Group A/S her:

Vexa Group A/S
Farvervej 5, DK - 8800 Viborg
Telefon: +45 96 40 90 00
E-mail: mail@vexa.dk

Kontaktperson:
Claus Nordendahl Johansen
Telefon: +45 53 77 70 86
E-mail: claus@vexa.dk


3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

3.1.    Besøgende på Vaxa’ hjemmeside og brugere af Vexa’ online-tjenester
Når du besøger Vexa, hjemmeside (https://www.vexa.dk/) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks.  Facebook, LinkedIn.), kan Vexa behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier.

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du anvender vores online kontaktformular, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside 6 måneder.

3.2.    Lånensøgning eller anden registrering via vores hjemmeside
I forbindelse med låneansøgninger har vi brug for oplysninger for at kunne kreditvurdere dig og for at gennemføre vores ydelse til dig. Vi vil derfor bede om identitets- og kontaktoplysninger bede om oplysninger om ejendommen og finansielle oplysninger (herunder oplysninger om indkomst, gæld og formue). Vi kan i den forbindelse indhente personoplysninger om dig fra tredjeparter såsom SKAT. Indhentelse fra tredjeparter kræver din forudgående accept via NemID godkendelse.

Følsomme oplysninger vil blive behandlet, hvis du har givet os oplysninger herom. Identifikationsoplysninger, herunder billed-ID, cpr-nr. og evt. cvr. nr., som følge af krævet lovgivning vil også blive behandlet. For erhvervskunder behandler vi også oplysninger om ejerkreds, ledelse, tegningsregler og reelle ejere.

Vi vil i nogle tilfælde indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder end dig selv, disse kilder kan inkludere: Online kilder, f.eks. sociale medier, hvor du selv har gjort personoplysningerne offentligt tilgængelige, Offentlige myndigheder, såsom Folkeregisteret, eller CPR-registeret, samt kreditoplysningsbureauer, såsom RKI.

3.3.    Oplysninger i forbindelse med udlejning
I forbindelse med udlejning har vi brug for oplysninger til oprettelse af lejeforholdet således at gældende lovgivning kan overholdes. Vi vil derfor bede dig om identitets – og kontaktoplysninger.

Vi behandler derudover personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, såsom CPR-registret, CVR-registret, Virk.dk. Vi behandler ligeledes oplysninger fra RKI. Vi kan også behandle oplysninger om kautionister samt nærtstående.

Vi er forpligtet til at behandle en række oplysninger som er nødvendige for at opfylde vores forpligtelse i henhold til hvidvaskningsloven og terrorfinansiering.

Vi behandler derudover dine personoplysninger til brug for løbende administration. De oplysninger, du afgiver, vil blive behandlet fortroligt.

3.4.    Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
Vexa opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

Personoplysninger lagres primært inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hos Vexa har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

3.5.    Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle eller opbevare dem til formålet eller for at opfylde lovgivningsmæssige krav. Godkendes din ansøgning om lån, vil dine oplysninger blive gemt i den periode, forretningsforholdet består, hvorefter de slettes eller anonymiseres efter maksimalt tre år medmindre andet følger af lovgivning.

Godkendes din ansøgning om lån ikke, vil dine oplysninger blive arkiveret, hvorefter de slettes eller anonymiseres efter maksimalt tre år medmindre andet følger af lovgivning.

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

3.6.    Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles inden for Vexa Group koncernen og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring.

Ved låneansøgninger videregives dine data til vores partnere. De oplysninger, som du giver os i forbindelse låneansøgninger videregives ikke til tredjepart, medmindre du har givet tilladelse hertil eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger. Anonymiseret data kan videregives til tredjepart. Vexas partnere og tredjepartstjenesteudbydere skal overholde alle forpligtelser i overensstemmelse med denne datapolitik og de aftaler, vi indgår med dem.

Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at levere den tjeneste, du anmoder om, eller at informere dig om andre produkter og tjenester, som vi tilbyder.

Vexa kan desuden videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

3.7.    Modtagere af markedsføring
Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Vexa, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos f.eks. Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettet markedsføring.

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring 12 måneder.

 

4. DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig og til hvilket formål de behandles, medmindre dette er begrænset i lovgivningen eller interne vurderinger.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Desuden vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.


5. OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

Denne politik har versions-nummer 1.0 og er gældende fra den 1. marts, 2023.

Cookiepolitik

[gdpr_privacy_tools]

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.