Pantebreve


Hvad er et pantebrev?

Et pantebrev er et bevis på at en ejer af en ejendom stiller sikkerhed overfor en långiver, som dermed bliver panthaver. Indenfor boligfinansiering findes der følgende pantebrevstyper:

  • Realkreditpantebreve
  • Ejerpantebreve
  • Sælgerpantebreve
  • Pantebrevslån - Ejendomslån

Herunder kan du læse mere om pantebreve, og hvilken forskel der er på dem.

Realkreditpantebreve

Ved denne type pantebreve gives der både pant i en ejendom og samtidig er der et underliggende gældsbrev, hvor køber erkender at skylde et bestemt beløb til et realkreditinstitut. Ved realkreditlån handles endvidere obligationer, hvilket varetaget af realkreditselskabet mod betaling af kurtage. Derforuden betaler man et bidrag for at have sit lån hos realkreditselskabet. Bidraget er normalt i niveauet 0,80 – 1,25 % af lånets restgæld. Ved pantebrevslån er der hverken bidrag eller kurtage, til gengæld vil du opleve renten vil være højere.

Ejerpantebreve

Et ejerpantebrev er et pantebrev, som ejeren af en ejendom har udstedt til sig selv, dvs. et pantebrev, hvor ejeren står som kreditor og debitor. Ejerpantebrevet kan underpantsættes til fordel for en kreditor, som dermed får sikkerhed for sit tilgodehavende inden for rammen af ejerpantebrevet. Underpantsætningen betyder, at man giver sin sikkerhed videre til en kreditor. Et ejerpantebrev kan genbruges til fordel for efterfølgende långivere og kan ligeledes stå til sikkerhed for flere forskellige underpantsættere. Ejerpantebrevet indeholder ikke nødvendigvis et krav om afdrag og forretning, og kan derfor benyttes eksempelvis til kassekreditter, boligkreditter og andet.

Sælgerpantebreve

En måde at finansiere et boligkøb på kan være gennem et sælgerpantebrev. Et sælgerpantebrev er både et bevis på at der gives pant i en ejendom og et gældsbrev. Sælgerpantebrevet udstedes af kreditor som dermed bliver panthaver, og som køber erkender at skylde et beløb til. Kreditor vil være sælger af ejendommen, som på den måde bidrager med hele eller dele af finansieringen ved salg af sin bolig.

Pantebrevslån - Ejendomslån

Et Pantebrevslån, eller Ejendomslån som det egentligt hedder i dag, er sammenlignelige med realkreditlån. Det er den type lån vi laver i Vexa. Pantebrevslån – Ejendomslån kan minde om et sælgerpantebrev, men nu er det ikke sælger der er kreditor, men i stedet Vexa. Ligesom det ved et realkreditlån vil være realkreditselskabet der er kreditor.

Er et pantebrev - ejendomslån det rette valg for dig?

Lån med pantebrev - ejendomslån giver typisk mening når:

  • Du har friværdi i din ejendom, men banken siger nej
  • Du oplever en lang behandlingstid i din bank.
  • Du har god udbetaling til køb af bolig, men banken siger nej

Et realkreditlån vil oftest være det billigste, så kan de hjælpe dig og gøre det effektivt og hurtigt vil det normalt være det billigste. Kan de ikke løse det er Vexa dit bedste alternativ. Vi lover, at dit lån bliver behandlet hurtigt og effektivt.

Vil du tale med os om et pantebrevslån til køb af bolig eller belåning af din friværdi?

Vexas rådgivere er altid klar til at hjælpe dig videre med dine drømme. Du kan forvente ærlig og direkte tilbagemelding på din henvendelse.

Ring til os på 96 40 90 00 eller send en mail til mail@vexa.dk

Pantebrevsadministration?

Vi tilbyder i samarbejde med banken en effektiv administration af både større og mindre pantebrevsbeholdninger.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.