Udenlandsk investor


Mange, såvel danske som udenlandske investorer, har gennem tiderne investeret i danske pantebreve med et attraktivt afkast til følge. Investeringerne er typisk  foretaget gennem, eller i samarbejde med, et pengeinstitut, hvilket de seneste år også har været fornuftigt, specielt fordi der ikke har været mange skadessager.

Tiderne er nu ændret og når vi går ind i en lavkonjunktur stiger antallet af skadessager ligesom de desværre heller ikke længere kan løses ved blot, at overdrage sagen til advokat. En tilfredsstilende løsning kræver en tæt og lokal opfølgning på hver eneste sag, og her kan Vexa hjælpe.

Vi har en stor erfaring i at løse skadessager samt tage hånd om dem inden de kommer på en tvangsauktion. Den retslige inkasso kan naturligvis ikke undlades og vi benytter os selvfølgelig også af denne mulighed, men vi mener det er vigtigt for at opnå et tilfredsstilende afkast af din investering i pantebreve at denne mulighed ikke står alene.

Det er vores erfaring at indenfor pantebrevsinvestering og pantebrevsadministration er det vigtigt at være repræsenteret i lokalområdet, hvilket i sagens natur er svært hvis man som investor er bosiddende i udlandet.

Den lokale repræsentation er nødvendig for at have det fornødne kendskab til udvikling på ejendomsmarkedet, besigtigelse af ejendomme (billeder er taknemmelige), personlige møder med debitor og meget meget mere. Dette kan Vexa hjælpe Dem med, og med kontor i både København og Viborg dækker vi hele landet.

Det er naturligvis også vigtigt at De som investor og Deres bank har fuld tillid den administration af Deres pantebreve som Vexa foretager. Vi mener at denne tillid bedst opbygges gennem en åben og ærlig rapportering omkring Deres pantebrevsportefølje. En rapportering der både sker mundtlig og skriftlig.

Gennem et samarbejde med Vexa omkring administration af pantebreve vil De opleve

  • Tæt opfølgning på debitorer i restance, både ved brev, telefon samt personlige møder
  • Handlingsplan på samtlige pantebreve i restance
  • Udarbejdelse af budinstruks ved tvangsauktioner
  • Udlejning og eller salg af evt. overtagne ejendomme
  • Overdragelse af sager til retslig inkasso
  • Forhandling med depotbank vedr. renter og øvrige vilkår
  • Kvartårlige statusrapport
  • Bogføring og overlevering af materiale til revisor, dog kun ved investering gennem dansk selskab
  • Optimering af pantebrevsporteføljen gennem køb og salg af pantebreve
  • Frasalg af pantebreve, også pantebreve i restance, inden tvangsauktion

Kontakt os allerede idag for en drøftelse af en professionel administration af dine pantebreve,

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt Claus Nordendahl Johansen  der er ansvarlig for vores investorrelationer  - Ring på telefon 53 77 70 86, eller send en mail til claus@vexa.dk

 

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.