Skal mit lån være med fast-rente eller variabel rente?

Fast rente eller lån med variabel rente

Rente er et udtryk for prisen på at låne penge i procent pr. tidsenhed, ofte et år.
Rente på lån formidlet af Vexa bestemmes først og fremmest af, hvilken prioritetsstilling lånet har i ejendommen. Jo bedre placering, des lavere rente.
Hos Vexa tilbyder lån med enten variabel rente eller fast rente.

Lån med variabel rente

Den variable rente følger udviklingen i pengemarkedsrenten (den rente pengeinstitutterne indbyrdes låner hinanden penge til) og vil blive reguleret kvartalsvis såfremt der sker ændringer i denne.

Den tekniske betegnelse for pengemarkedsrenten er CIBOR, som står for Copenhagen Inter Bank Offerred Rate. Der anvendes primært 3 satser CIBOR3, CIBOR6 og CIBOR12, hvor tallene er et udtryk for antallet af måneder for renten.

Eksempelvis er en CIBOR12 et udtryk for en rente gældende i 12 måneder altså 1 år, hvorefter der fastsættes en ny rentesats. Den variable rente kan således både falde og stige i lånets løbetid; og ydelsen på lånet vil svinge i takt hermed.

Lån med fast rente

Den tilbudte faste rente ved en låneaftales indgåelse vil ikke ændres i lånets løbetid uanset udviklingen i pengemarkedsrenten. Ydelsen på lånet vil derfor være konstant.
På låneaftaletidspunktet vil den faste rente typisk være en del højere end den variable rente.

I Vexa er en fast rente HELT fast. I eksempelvis realkredit ser vi, at der reklameres med fast rente, men fakta er, at måske er renten fast, men bidraget kan stige! Bidraget er den omkostning man betaler realkreditinstituttet for at håndtere lånene.

I Vexa er der ikke noget der hedder bidrag så når en rente er fast kan man stole på det.

Hvilken type rente skal du vælge?

Hvilken rente du skal vælge som låntager afhænger af, hvilke forventninger du har til renteudviklingen i lånets løbetid. En faldende pengemarkedsrente vil gøre et variabelt forrentet lån mere fordelagtigt end et fast forrentet, mens en stigende rente kan betyde, at det fast forrentede lån over tid bliver billigere end det variabelt forrentede.

Det kan være svært at regne ud ved hjælp af fakta da det reelt er fremtiden der afgør hvad der ville have været det rigtige valg. Derfor er det ofte en mavefornemmelse der bliver det afgørende for valget – kort sagt, hvad man har det godt med.

Nedenfor grafisk illustration af en tænkt renteudviklings påvirkning på de 2 låntyper:

Grafisk illustration af en tænkt renteudviklings påvirkning på de 2 låntyper

 

Pålydende rente er den rente, som er påført pantebrevet som årlig rente.

Den nominelle rente eller også kaldet den effektive rente er den rente, der tager hensyn til antallet af rentetilskrivninger i løbet af året. Har lånet eksempelvis en pålydende rente på 8,0% med kvartalsvise rentetilskrivninger, så kan den nominelle eller effektive årlige rente (i) beregnes efter formlen: i = (1 + r/t)t - 1, hvor r er den pålydende rente udtrykt som decimaltal og t er det årlige antal  rentetilskrivninger. I eksemplet bliver i = (1 + 0,08/4)4 – 1 = 0,0824 eller 8,24%.

Vil du vide mere om, fast- eller variabel rente

Ønsker du at høre mere om fast- eller variabel rente. så er du velkommen til at kontakte os hos Vexa for en snak.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.