Dokumenter til lån i erhvervsejendom


Det kan være meget forskelligt, hvilket materiale der er relevant når vi taler finansiering i en erhvervsejendom. Vi vil nedenfor forsøge at nævne nogle af de mest gængse dokumenter:

  • Seneste årsrapport for selskabet
  • Perioderegnskaber
  • Kopi af eventuelle lejekontrakter
  • Oversigt over eventuelle gældsposter
  • Ved projekt – beskrivelse af projektet
  • BBR-Meddelelse (kan vi selv trække i de offentlige systemer)
  • Tingbog (kan vi selv trække i de offentlige systemer)

Foruden ovenstående er der en række øvrige punkter der skal afklares før et lån kan træde i kraft:

Ejendommens brandforsikringspolice

Det er lovpligtigt at brandforsikre ejendomme i Danmark. Udover at dække skader ved brand dækker forsikringen som regel også lækager fra skjulte rør, ledninger, kloak, råd og svamp m.m. På grund af lovpligten er det også lovpligtigt for en långiver at modtage og opbevare en kopi af policen.

Vurdering af ejendommen

Er der tale om en handel, vil købsaftalen normalt være et udtryk for ejendommens værdi. Er der derimod tale om belåning af friværdien i en eksisterende bolig kan der blive behov for at få foretaget en vurdering af ejendommen. Det vil ofte være en lokal mægler med kendskab til markedet der foretager dette.

Oplysninger om eventuelle lån, der ønskes indfriet

Vi har behov for oplysninger om kreditor, restgæld, ydelse m.v. vedr. eksisterende lån. Dels for at kunne give dig et overblik over hvad betydning indfrielsen har for din samlede økonomi, men også for helt praktisk at kunne sikre en fornuftig indfrielse.

Indfrielsesfuldmagt

Laves i tilfælde, hvor vi skal være behjælpelige med indfrielse af eksisterende lån i forbindelse med ny lånoptagelse hos Vexa. Vi har god erfaring med dette og kan sikre en mere smidig og effektiv proces omkring indfrielser.

Vi udarbejder en fuldmagt der bemyndiger Vexa til at indhente oplysninger om restgældens størrelse på den gæld som ønskes indfriet samt modtage og kvittere for modtagelse af indløste pantebreve og/eller andre gældsbreve.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.