Dokumenter til lån i bolig


Hvor meget kan jeg låne i min bolig? Hvad er renten på lån? Kan jeg låne trods RKI? Kan jeg låne i min friværdi?

Den slags spørgsmål møder vi hver dag og vil gøre vores ypperste for at finde de bedste muligheder til dig. For at gøre det arbejde ordentligt, give dig den bedste rådgivning samt leve op til Finanstilsynets anbefalinger har vi brug for nogle informationer fra dig. 

Skatteoplysninger

Vi fremsender en vejledning der anvendes til at give os adgang til alle relevante oplysninger i SKAT. Vi sørger så selv for at hente og gemme de nødvendige dokumenter vi har behov for og som Finanstilsynet stiller krav om foreligger i en lånesag.

I skatteoplysninger kan blandt andet ses:

  • Hvilke biler og ejendomme man ejer
  • Historiske indtægtsforhold
  • Gæld og indestående

Lønsedler

De seneste 3 måneders lønsedler

Terminskvitteringer

Af terminskvitteringen fremgår tidspunkt for betaling af termin samt restgældens størrelse. Betaler du terminen over PBS har vi brug for en kopi af PBS-oversigten.

Ejendommens skattebillet

Oversigt over skatter og afgifter m.m. af fast ejendom, der skal betales i to rater (januar og juli måned).

BBR-ejermeddelelse

Dokument fra Bygnings- og Boligregistret, hvor oplysninger om ejendommen er samlet f.eks opførsels år, antal m2, ejerforhold, matrikel nr. og adresse. Vexa trækker selv meddelelsen i de offentlige systemer.

Ejendommens brandforsikringspolice

Det er lovpligtigt at brandforsikre ejendomme i Danmark. Udover at dække skader ved brand dækker forsikringen som regel også lækager fra skjulte rør, ledninger, kloak, råd og svamp m.m. På grund af lovpligten er det også lovpligtigt for en långiver at modtage og opbevare en kopi af policen.

Vurdering af ejendommen

Er der tale om en handel, vil købsaftalen normalt være et udtryk for ejendommens værdi. Er der derimod tale om belåning af friværdien i en eksisterende bolig kan der blive behov for at få foretaget en vurdering af ejendommen. Det vil ofte være en lokal mægler med kendskab til markedet der foretager dette.

Oplysninger om eventuelle lån, der ønskes indfriet

Vi har behov for oplysninger om kreditor, restgæld, ydelse m.v. vedr. eksisterende lån. Dels for at kunne give dig et overblik over hvad betydning indfrielsen har for din samlede økonomi, men også for helt praktisk at kunne sikre en fornuftig indfrielse.

Indfrielsesfuldmagt

Laves i tilfælde, hvor vi skal være behjælpelige med indfrielse af eksisterende lån i forbindelse med ny lånoptagelse hos Vexa. Vi har god erfaring med dette og kan sikre en mere smidig og effektiv proces omkring indfrielser.

Vi udarbejder en fuldmagt der bemyndiger Vexa til at indhente oplysninger om restgældens størrelse på den gæld som ønskes indfriet samt modtage og kvittere for modtagelse af indløste pantebreve og/eller andre gældsbreve.

Ansøg om lån og få svar inden 24 timer

Vi kan hjælpe dig med at få et godt lån til en god pris.

Med udgangspunkt i ejendommens friværdi tilbyder vi lån på konkurrencedygtige vilkår, der tåler sammenligning med banklån.

Klik her for at lære mere og prøv vores låneberegner eller udfyld låneansøgningen nu:

Har du et spørgsmål?

Læs mere om at få et lån eller om et typisk lånesagsforløb.
Du kan kontakte os ved at udfylde formularen nedenfor.