Dokumenter til lån i andelsbolig

Hvor meget kan jeg låne i min andelsbolig? Hvad er renten på lån? Kan jeg låne trods RKI? Kan jeg låne i min friværdi?

Den slags spørgsmål møder vi hver dag og vil gøre vores ypperste for at finde de bedste muligheder til dig. For at gøre det arbejde ordentligt, give dig den bedste rådgivning samt leve op til Finanstilsynets anbefalinger har vi brug for nogle informationer fra dig.

Skatteoplysninger

Vi fremsender en vejledning der anvendes til at give os adgang til alle relevante oplysninger i SKAT. Vi sørger efterfølgende selv for at hente og gemme de nødvendige dokumenter vi har behov for, og som Finanstilsynet stiller krav om foreligger i din lånesag.

I skatteoplysninger kan blandt andet ses:

  • Hvilke biler og ejendomme man ejer
  • Historiske indtægtsforhold
  • Gæld og indestående

Lønsedler

De seneste 3 måneders lønsedler

Terminskvitteringer

Af terminskvitteringen fremgår tidspunkt for betaling af termin samt restgældens størrelse. Betaler du terminen over PBS har vi brug for en kopi af PBS-oversigten.

Oplysninger om andelsbolig og forening

  • Andelsbeviset skal anvendes i forbindelse med tinglysning af nye lån og ved en eventuel indfrielse af gamle lån i ejendommen.
  • Er dit andelsbevis bortkommet kan hjælper vi med at få det håndteret via andelsboligforeningens administrator.
  • Andelsboligforeningens vedtægter
  • Mødereferat fra den seneste generalforsamling i andelsboligforeningen
  • Kvittering for betalt andelsboligafgift

Oplysninger om eventuelle lån, der ønskes indfriet

Vi har behov for oplysninger om kreditor, restgæld, ydelse m.v. vedrørende eksisterende lån. Dels for at kunne give dig et overblik over hvad betydning indfrielsen har for din samlede økonomi, men også for helt praktisk at kunne sikre en fornuftig indfrielse.

Indfrielsesfuldmagt

Laves i tilfælde, hvor vi skal være behjælpelige med indfrielse af eksisterende lån i forbindelse med ny lånoptagelse hos Vexa. Vi har god erfaring med dette og kan sikre en mere smidig og effektiv proces omkring indfrielser.

Vi udarbejder en fuldmagt der bemyndiger Vexa til at indhente oplysninger om restgældens størrelse på den gæld som ønskes indfriet samt modtage og kvittere for modtagelse af indløste pantebreve og/eller andre gældsbreve.