Ønsker du en professionel administration af din pantebrevsbeholdning er du kommet til det rette sted. Vexa tilbyder i samarbejde med banken en effektiv administration af både større og mindre pantebrevsbeholdninger.

Den typiske pantebrevsadministration består idag af terminsopkrævninger, rykkerskrivelser, indfrielsesopgørelser, rykningspåtegning osv. Dette klarer Vexa selvfølgelig også, typisk i samarbejde med investors bankforbindelse, men vi har valgt at tage pantebrevsadministrationen et skridt videre.

Vi oplever at den øgede fokus på pantebrevene medvirker til en kraftig forbedring af resultatet især i tider hvor finanskrisen er på sit højeste.

Vexa tilbyder således i tillæg til den daglige administration:   

 • Tæt opfølgning på debitorer i restance, både ved brev, telefon samt personlige møder
 • Handlingsplan på samtlige pantebreve i restance som kan indeholde
  • Salg af ejendommen i frivillig handel
  • Omlægning af gælden, ansøgning om ydelseshenstand på gæld udenfor ejendommen
  • Indgåelse af betalingsordninger med restancekunden
 • Udarbejdelse af budinstruks ved tvangsauktioner
 • Udlejning og eller salg af evt. overtagne ejendomme
 • Overdragelse af sager til retslig inkasso
 • Forhandling med depotbank vedr. renter og øvrige vilkår
 • Kvartårlige statusrapport, gerne med personligt møde
  • Periodebalance
  • Porteføljeoverblik
  • Restancestatus
  • Gennemgang af handlingsplaner
 • Bogføring og overlevering af materiale til revisor
 • Optimering af pantebrevsporteføljen gennem køb og salg af pantebreve
  • Vexa har fortsat kontant til investorer der både kan og vil købe pantebreve

Vexa tilbyder således en komplet administrationsaftale hvor betalingen sker som en flat rate betaling hvilket giver investor en stor budgetsikkerhed.

Kontakt os allerede i dag for en nærmere drøftelse af hvad vi kan gøre for dig og din pantebrevsbeholding også hvis du er ny investor.

 
GENVEJE

>
Aktier 
Investér i Vexa PorteføljeInvest.

>
Pantebreve
Køb pantebreve i ejen-
domme i Danmark.
 
 
Investér i livet

 


Sitemap