Rente er prisen på at låne penge udtrykt i procent pr. tidsenhed, ofte et år.

Rente på lån formidlet af Vexa Finans bestemmes først og fremmest af, hvilken prioritetsstilling lånet har i ejendommen. Jo bedre placering, des lavere rente.

Vexa Finans tilbyder lån med enten variabel rente eller fast rente.

Lån med variabel rente

Den variable rente følger udviklingen i pengemarkedsrenten (den rente pengeinstitutterne indbyrdes låner hinanden penge til) og vil blive reguleret kvartalsvis såfremt der sker ændringer i denne. Den tekniske betegnelse for pengemarkedsrenten er ”CIBOR3”, hvor ”CIBOR” står for Copenhagen InterBank Offered Rate og ”3” betyder 3-måneders renten. Den variable rente kan således både falde og stige i lånets løbetid; og ydelsen på lånet vil svinge i takt hermed.

Lån med fast rente

Den tilbudte faste rente ved en låneaftales indgåelse vil ikke ændres i lånets løbetid uanset udviklingen i pengemarkedsrenten. Ydelsen på lånet vil derfor være konstant.
På låneaftaletidspunktet vil den faste rente typisk være en del højere end den variable rente.

Hvilken type rente skal De vælge?

Hvilken rente De skal vælge som låntager vil derfor afhænge af, hvilke forventninger De har til renteudviklingen i lånets løbetid. En faldende pengemarkedsrente vil gøre et variabelt forrentet lån mere fordelagtigt end et fast forrentet, mens en stigende rente kan betyde, at det fast forrentede lån over tid bliver billigere end det variabelt forrentede.

Rente diagram

Pålydende rente er den rente, som er påført pantebrevet som årlig rente.

Den nominelle rente eller også kaldet den effektive rente er den rente, der tager hensyn til antallet af rentetilskrivninger i løbet af året. Har lånet eksempelvis en pålydende rente på 8,0% med kvartalsvise rentetilskrivninger, så kan den nominelle eller effektive årlige rente (i) beregnes efter formlen: i = (1 + r/t)t - 1, hvor r er den pålydende rente udtrykt som decimaltal og t er det årlige antal  rentetilskrivninger. I eksemplet bliver i = (1 + 0,08/4)4 – 1 = 0,0824 eller 8,24%.

Vexa Finans kan i øjeblikket tilbyde lån med en pålydende rente fra 7,6033%.

Læs mere om vores lånetilbud på www.vexa.dk eller kontakt os på tlf. 33 28 70 80.
 
GENVEJE
> Lån med afdragsfrihed
> Belåning af fast ejendom
> Gode og billige boliglån
> Lån i bolig
> Lån med fast rente
> Lån i andelsbolig
> Lån i sommerhus
> Lån penge til lav rente
> Omprioritering af boliglån
> Rådgivning om lån
> Forbrugslån - lån til forbrug
> Lav ydelse lån
> Lån med sikkerhed
> Låneformidling
> Lad os indfri din kontogæld
> Omlægning af gæld
> Omlægning af dyre lån
> Pantebrev
> Gæld
> Bolig lån
> Aktier med stabile afkast
> Realkredit boliglån
> Bank boliglån
> Tillægslån
> Friværdi
> RKI
> Udlæg i Deres ejendom
> Tvangsauktion
> ÅOP
> Ejendomsmarked i vækst
> Lån til køb af fast ejendom
> Unoterede aktier
> Afværgelse af tvangsauktion
> Boligmarked/Investering
> Afkast
> Kapitalpension/Ratepension
> Risiko
> Kursavance for personer
> Kursavance for selskaber
> Holdingselskab

Sitemap