Pantebreve    

Vexa køber danske pantebreve og driver handel med disse.

Pantebrevene handles i overensstemmelse med et regelsæt, der er udarbejdet af Pantebrevsforeningen i samarbejde med Finansrådet.

Pantebrevenes karakteristika er følgende:
•  Variabelt forrentede pantebreve med basis i 3 måneders CIBOR
•  Overkurs på 103 ved indfrielse før udløb
•  Debitorgodkendelse, omprioriterings-, udlejnings-, betalingsservice, om- og tilbygningsklausul

Jo yderligere pantet er placeret i ejendommen jo højere er renten, men samtidig er risikoen for tab des større.

De tilbydes at købe pantebreve efter eget valg af placering i ejendomme, hvorved De kan sammensætte den portefølje, som passer bedst til Deres risiko- og afkastprofil.
Vi kan levere pantebrevene til kurs 100 under forudsætning af at vi administrerer Deres portefølje mod et mindre honorar.

De skal indkøbe pantebreve for minimum 2,5 mio. kr.

I forbindelse med etablering af pantebrevet har vi indhentet/oprettet følgende dokumenter:
•  Pantebrevsopstilling
•  Kopi af afregningsnota
•  Ejendomsmæglervurdering
•  Tingbogsudskrift
•  RKI-kreditrapport på debitor
•  Terminskvitteringer
•  Erklæring om håndpantsætning
•  Tilmelding til Betalingsservice

Er De interesseret i at købe pantebreve, så kontakt os på tlf. 31 13 70 86 eller via 
e-mail: mail@vexa.dk

 
GENVEJE

>
Om investering 
Læs om fordelene ved at 
investere din penge hos os.

> Aktier 
Investér i aktier i Vexa Pantebrevsinvest.
 
 
Investering pantebreve

 


Sitemap