Vexa er en dansk ejet virksomhed, der uafhængigt af kapitalinteresser arbejder målrettet på at tilbyde deltagelse i attraktive investeringer samt at formidle lån til personer med fast ejendom i Danmark.

Igennem 10 år har vi formidlet lån til over 1.500 boligejere. Vi kan pt. levere et højt afkast på over 10% af din investering i Vexa.

Vi kan aktuelt tilbyde investering i:
•  Vexa Porteføljeinvest (ny pulje af allerede etablerede ejendomslån)
•  Direkte køb af ejendomslån (pantebreve) i udvalgte ejendomme

Ved ved investering i Vexa Porteføljeinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering i ejendomme er især interessant for den investor, der ønsker en langsigtet investering over en 5-10 årig periode, idet prisudviklingen på ejendomme i dette tidsperspektiv historisk har vist sig at være særdeles positiv.

 
GENVEJE

>
Aktier 
Investér i aktier i Vexa Pantebrevsinvest.

>
Pantebreve
Køb pantebreve i ejen-
domme i Danmark.
 
 
Investér i livet

 


Sitemap