Dokumenter, der skal anvendes i forbindelse med lån i andelsbolig    

Årsopgørelsen fra skattevæsnet
Af årsopgørelsen fremgår Deres skattepligtige indkomst, samt Deres formue og samlede gæld ved udgangen af året.

Er Deres årsopgørelse bortkommet og har De adgang til internettet, så har De mulighed for at få adgang til Deres elektroniske skattemappe og udskrive en ny årsopgørelse og/eller en samlet oversigt over Deres indtægter, formue og lån (den såkaldte R75-opgørelse). Adgang til skattemappen sker over Skats hjemmeside www.tastselv.skat.dk. Adgang til TastSelv systemet kræver en TastSelv kode, der kan bestilles på hjemmesiden. Adgang kan også ske ved brug af digital signatur. Har De ikke digital signatur installeret på Deres PC, så kan denne bestilles på www.tast.selv.dk

Alternativt kan De rette henvendelse skatteafdelingen i Deres kommune og bede Dem om en udskrift af Deres skattemappe.

Lønsedler
De seneste 3 måneders lønsedler

Terminskvitteringer
Af terminskvitteringen fremgår tidspunkt for betaling af termin samt restgældens størrelse. Betaler De terminen over PBS har vi brug for en kopi af PBS-oversigten.

Andelsbevis
Andelsbeviset skal anvendes i forbindelse med tinglysning af nye lån og ved en eventuel indfrielse af gamle lån i ejendommen.

Er Deres andelsbevis bortkommet kan De få lavet et nyt ved at kontakte andelsboligforeningens administrator.

Andelsboligforeningens vedtægter

Mødereferat fra den seneste generalforsamling i andelsboligforeningen

Kvittering for betalt andelsboligafgift

Kopi af pantebreve, der ønskes indfriet
Af pantebrevet fremgår indfrielsesvilkårene. Långiver eller panthaver har det originale pantebrev og De har i forbindelse med underskriftsproceduren af pantebrevet fået udleveret en kopi.

Indfrielsesfuldmagt
Anvendes i tilfælde af, at De ønsker gæld indfriet i forbindelse med ny låneoptagelse.

Vi udarbejder en fuldmagt der bemyndiger Vexa Finans til at indhente oplysninger om restgældens størrelse på den gæld som ønskes indfriet samt modtage og kvittere for modtagelse af indløste pantebreve og/eller andre gældsbreve.

 
GENVEJE

>
Generelt om lån 
Læs om fordelene ved et 
lån hos Vexa.


>
Ejerbolig 
Tag et lån i din ejerbolig.

>
Andelsbolig
Tag et lån i din andelsbolig.

>
Erhvervsejendom 
Lån i erhvervsejendomme.

> Ordbog
Se vores ordbog over finansielle
begreber som pdf.
 
Låneansøgning
 
Laan til skiferien


Sitemap