Lån i erhvervsejendom    

•  De kan låne op til 100% af ejendommens handelsværdi, minimum kr. 100.000,-
•  De har valgfrihed mellem variable og fast rente.
•  De har mulighed for afdragsfrihed i 10 år
•  De kan vælge løbetid op til 30 år

Optagelse af et lån med sikkerhed i Deres erhvervsejendom kan være et godt alternativ til det traditionelle banklån. De lånevilkår, som vi tilbyder kan ikke ændres fra långivers side modsat lån i banker.

Indfrielsesvilkår ved tilbagebetaling af lån inden udløb aftales ved lånets indgåelse. 

Den variable rente, som vi tilbyder følger udviklingen i pengemarkedsrenten og vil blive reguleret kvartalsvis såfremt der sker ændringer i denne. Den tekniske betegnelse for pengemarkedsrenten er ”CIBOR3”, hvor ”CIBOR” står for Copenhagen InterBank Offered Rate og ”3” betyder 3-måneders renten.

Den tilbudte faste rente er ligeledes bundet op på pengemarkedsrenten ved låneaftalens indgåelse, men den vil herefter ikke ændres i lånets løbetid uanset udviklingen i pengemarkedsrenten.

Omkostninger i forbindelse med låneoptagelse
• Afregningskurs på pantebrev fastsættes individuelt
• Stempelafgift 1,5%
• Retsafgift 1.400,- pr. pantebrev
• Stiftelsesprovision 2,5%
• Dokumentgebyr kr. 1.000,-
• Eventuelt omprioriteringsgebyr kr. 3.000,-


>
Et typisk lånesagsforløb
> Dokumenter til lån i erhvervsejendom

> Udfyld din låneansøgning lige her

 
GENVEJE

>
Generelt om lån 
Læs om fordelene ved et 
lån hos Vexa.

>
Ejerbolig
Tag et lån i din andelsbolig.

>
Andelsbolig 
Lån i erhvervsejendomme.

> Ordbog
Se vores ordbog over finansielle
begreber som pdf.
 
Låneansøgning
 
Laan til koekkenet

 


Sitemap